Friday September 17, 2021

FRI
17
FRI
17

SF Giants Baseball

at Oracle Park (6:45pm)

FRI
17
FRI
17

Golden Gate Bridge Bike Tour

at Golden Gate Bridge (12pm)

FRI
17
FRI
17

Japanese Tea Garden Free Hour

at Japanese Tea Garden in Golden Gate Park (9am - 10am)

FREE
FRI
17
FRI
17

Aquarium Of The Bay

at Aquarium of the Bay (11am)