Bernal Cutlery Workshop

Where
3505 17th Street, San Francisco, CA
Call
+1 415.355.0773
Web
Bernal Cutlery Workshop Website
Tags
Home & Garden, Event Planning, Event Space, Shopping, Home & Garden, Specialty Store

About

A Knife Shop & Sharpening Service.

Bernal Cutlery specializes in handmade and small factory make Japanese knives: Akifusa, Ashi Hamono, Mutsumi Hinoura, Tsukasa Hinoura, Ohishi, Sakai Kikumori, Sakai Konosuke, MAC, Fujiwara Teruyasu, Yoshikane, Yoshikazu Ikeda, and others.