MEHMET ERDEM San Francisco Konseri

When
Sat Apr 14
Where
Rickshaw Stop
Time
09:00 PM
Tags
Music
Claim this listing

Description

Yuksel Presents
 
MEHMET ERDEM
+
Kandur
 
1978 Manisa do?umlu ve aslen Malatyal?’d?r. Ortaö?renimini ?zmir Fen Lisesi’nde tamamlad?ktan sonra, Bo?aziçi Üniversitesi’ni kazanm?? ve Makine Mühendisli?i Bölümü’nden mezun olmu?tur.  
MEHMET ERDEM - Aciyi Sevmek Olurmu 

Sanatç?n?n müzikle ilgisi, klarnet icrac?s? babas? ve ba?lama icrac?s? day?s? sayesinde çocuk ya?lar?nda ba?lad?. Mehmet Erdem’in ilk çald??? enstrüman 5 ya??ndayken sahip oldu?u mandolindi. Sanatç? daha sonra ba?lama, ud ve cümbü? de çalmaya ba?lad?.  
Ö?rencilik y?llar? da dahil olmak üzere müzikten hiç kopmayan Mehmet Erdem, lise döneminde çe?itli gruplarda enstrümanist ve vokalist olarak yer ald?, bir çok sanatç?n?n albümünde stüdyo müzisyenli?i yapt?. Bu dönemde önemli müzisyenlerden ud, cümbü?, perdesiz gitar, ba?lama dersleri ald?.
MEHMET ERDEM -Herkes Ayni Hayatta

 
MEHMET ERDEM -Olur Ya

Sanatç? 2008 y?l?nda “Deli Deli Olma” adl? filme Özgür Akgül ile beraber yapt??? müzikle “Alt?n Portakal Film Festivali”nde “En ?yi Film Müzi?i” dal?nda ödül ald?. 
MEHMET ERDEM - Hep Sonradan ( Ahmet Kaya )
 
Ayr?ca kariyeri boyunca “Çalg? Çengi”, “Memleket Meselesi”, “Sizi Seviyorum”, “Polis”, “Dol”, Avrupa Avrupa”, "Kalbim Seni Seçti”, “Leyla ile Mecnun”, “Kalpsiz Adam”, “S?n?f” gibi bir çok film ve dizinin özgün müziklerine imza att?.
  

21 +
Rickshaw Stop
155 Fell Street
San Francisco ,CA , 94102

Location

location
  1. Rickshaw Stop 155 Fell Street, San Francisco, CA